[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 184
Bookmark and Share


 สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมมือการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการครองชีพ และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนยากจนพิเศษตามศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกิจกรรมที่สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนด จะพบปัญหาอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบ การแนบไฟล์เยี่ยมบ้านหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนไม่มีชื่อในฐานข้อมูลและไม่ได้รับทุนยากจนพิเศษ หรือคนที่ได้รับไม่ได้ยากจนจริง จึงเป็นที่มาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีครูผู้ดูแลระบบของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้ารับการอบรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.