[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 325
Bookmark and Share


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39      ประธานเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์  ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยศูนย์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับมอบหมายจากมูลนิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรม สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โดยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 จากเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 35 คน ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.