[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 51
Bookmark and Share


 สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 40/2562 9 ต.ค. 2562
     พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ 7 ต.ค. 2562
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 7 ต.ค. 2562
     สพม.39 ร่วม VDO Conference "เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย" 3 ต.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.