[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพั
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 50
Bookmark and Share


CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         
วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)” พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster17) (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสำคัญ (Flagship Project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 อาทิเช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ฯ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 40/2562 9 ต.ค. 2562
     พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ 7 ต.ค. 2562
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 7 ต.ค. 2562
     สพม.39 ร่วม VDO Conference "เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย" 3 ต.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.