[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 298
Bookmark and Share


        รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
 วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานแสดงศักยภาพนักเรียนและศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวรายงาน 
 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ SCQA 2. การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลการประกวด การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 3. การประกวดร้องเพลงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 4. การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา การเสวนา การบรรยาย และการ Work shop โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ OBECQA ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน การจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 รวม 3 รุ่นจำนวน 1รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานแสดงศักยภาพนักเรียนและศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวรายงาน 
 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ SCQA 2. การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลการประกวด การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 3. การประกวดร้องเพลงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 4. การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา การเสวนา การบรรยาย และการ Work shop โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ OBECQA ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน การจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 รวม 3 รุ่นจำนวน 1,528 โรงเรียน จัดระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

,528 โรงเรียน จัดระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.