[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 คัดเลือกผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 23
Bookmark and Share


วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ตามประกาศคณะกรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัลจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมเสมานนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ 19 ก.ย. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2562 18 ก.ย. 2562
     สพม.39 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 11 ก.ย. 2562
     สพม.39 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 11 ก.ย. 2562
     CLUSTER 17 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 6 ก.ย. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.