[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : Cluster 17 ระดมความคิดเห็นการพัฒนาสื่อและพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 21
Bookmark and Share


วันที่ 4 กันยายน 2562 ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์) ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป       ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ 19 ก.ย. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2562 18 ก.ย. 2562
     สพม.39 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 11 ก.ย. 2562
     สพม.39 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 11 ก.ย. 2562
     CLUSTER 17 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 6 ก.ย. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.