[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมทางไกล Web Conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (No Copy)
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 26
Bookmark and Share


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดประชุมทางไกล Web Conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (No Copy) เพื่อรองรับการบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy) ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการให้บริการ โดยให้ส่วนราชการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการต่อไป 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียน 20 ส.ค. 2562
     สพม.39 ขยายผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 13 ส.ค. 2562
     สพม.39 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล การนำเสนอ BEST PRACTICE โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ 13 ส.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ส.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ส.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.