[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(e-MES)
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 112
Bookmark and Share


สพม.39 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(e-MES)
          นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล การจัดทำ MOU ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 5 ธ.ค. 2562
     สพม.39 มอบสิ่งของ เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” 4 ธ.ค. 2562
     สพม.39 เฝ้าส่งเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 ธ.ค. 2562
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 2 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.