[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 97
Bookmark and Share


           นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ 1.การซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 2.การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 3.แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 4.การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 และ5.การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามผลการดำเนินงานของ สพม.39 11 ก.ค. 2562
     สพม.39 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤติ 8 ก.ค. 2562
     สพม.39 ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี 5 ก.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 มิ.ย. 2562
      สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 27 มิ.ย. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.