[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : เลขาธิการ กพฐ. เปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง Running for Children”
ผู้เขียน : น.ส.ปฏฐพร ชมภูศรี
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 76
Bookmark and Share


  เลขาธิการ กพฐ. เปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง Running for Children”         

เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่สวนสุขภาพสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการ ภาค 17 ,นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งมีนายศักดา   สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในฐานะประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน

           การจัดวิ่งดังกล่าว ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อนำรายได้มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ที่มีนักเรียนมีความแตกต่างกันทางบริบทด้านสังคม ครอบครัว ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาส และเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ที่ตระหนักและควรให้การสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา (Anti-Corruption Education) 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2562 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ,“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 15 พ.ค. 2562
     สพม.39 ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ 14 พ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.