[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 58
Bookmark and Share


สพม.39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”
          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยทีมบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดที่ 19 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.62 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นหน่วยพัฒนาฯ โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 308 คน ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม 39 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา (Anti-Corruption Education) 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2562 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 22 พ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ,“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 15 พ.ค. 2562
     สพม.39 ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ 14 พ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.