[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 25
Bookmark and Share


สพม.39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”
          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยทีมบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดที่ 19 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.62 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นหน่วยพัฒนาฯ โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 308 คน ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 26 มี.ค. 2562
     โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 19 มี.ค. 2562
     ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 19 มี.ค. 2562
     สพม.39 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 18 มี.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมประชุม VDO conference การชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 18 มี.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.