[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 598
Bookmark and Share


สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้มีข้อมูลสำหรับนำไปกำกับติดตามโรงเรียนในสังกัดเร่งแก้ไขปรับปรุงผลการสอบของโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำก่อนจะดำเนินการสอบ O-NET จริง เพื่อให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบ ครูผู้สอนเข้าใจข้อสอบ O-NET สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงหลักสูตรมากขึ้น ครูได้ทราบจุดด้อยข้อบกพร่องนักเรียนรายบุคคล สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและกระตุ้นให้นักเรียนเห้นความสำคัญของการสอบมากขึ้น นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และได้รับประสบการณ์ในการทำข้อสอบ อันจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ระดับห้อง และนักเรียนรายบุคคลต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.