[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 298
Bookmark and Share


    สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2
          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2 “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 69 ซึ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม 2 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย และที่สำคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีโรงเรียนร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม        โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนหนองพระ และโรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.