[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 115
Bookmark and Share


  วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 750 คน เพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จัดทำทีม Academy ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) และสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี ขาดโอกาส ผู้ปกครองมีฐานะขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถยกระดับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก จัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัด จำนวน 5,200 คน พร้อมมีวิทยากรให้ความรู้อาทิ นายฮัษมาน ธนวรกันต์ หรือครูแกงส้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จากสถาบัน Enconcept และการติว O-NET GAT / PAT ถ่ายทอดความรู้ผ่าน TV Conference ตลอดเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ 62 ถ่ายทอดไปทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง ไม่มีการเดินทาง เนื่องจากคำนึงในเรื่องความปลอดภัยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามผลการดำเนินงานของ สพม.39 11 ก.ค. 2562
     สพม.39 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤติ 8 ก.ค. 2562
     สพม.39 ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี 5 ก.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 มิ.ย. 2562
      สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 27 มิ.ย. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.