[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  


ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
9 ส.ค. 2562
สพม.39 ประชุมทางไกล Web Conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (No Copy)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
7 ส.ค. 2562
สพม.39 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(e-MES)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
7 ส.ค. 2562
สพม.39 ร่วมประชุม Video conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
7 ส.ค. 2562
สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 31/2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
6 ส.ค. 2562
สพม.39 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
5 ส.ค. 2562
สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
31 ก.ค. 2562
สพม.39 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
11 ก.ค. 2562
ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามผลการดำเนินงานของ สพม.39
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
8 ก.ค. 2562
สพม.39 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤติ
อ่านต่อ...

จำนวน 15 หน้า  
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.