[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  


ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
26 มี.ค. 2562
สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
19 มี.ค. 2562
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
19 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
18 มี.ค. 2562
สพม.39 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
18 มี.ค. 2562
สพม.39 ร่วมประชุม VDO conference การชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
14 มี.ค. 2562
สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.ปฏฐพร ชมภูศรี
12 มี.ค. 2562
เลขาธิการ กพฐ. เปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง Running for Children”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
21 ก.พ. 2562
หน่วยพัฒนาที่ 9 "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
13 ก.พ. 2562
สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 7/2562
อ่านต่อ...

จำนวน 4 หน้า  
1 2 3 4


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.